Translate

18 Mar 2016

syariat vs tharikat

 syariat vs tharikat

asalamukalaikum wr.wb

telah lama dan lama sudah menghilang namun kini kita datang kembali dalam dunia kerohanian...
disini saya akan sedikit membahas tentang syariat vs tharikat, seribu alasan kenapa saya menuliskan ini...
di antara alasan yang paling mendasar adalah klem penyesatan atas suatu golongan tertentu.

sahabat yang benar hatinya dua kubu ini seakan tidak ada habisnya saling bertengkar masalah keyakinan dan ketaqwaan seseorang, bagaikan air dan miyak yang tidak bisa menyatu, bahkan sampai pada pembunuhan naudhubilah...

syariat itu jalan kebenaran untuk membentuk hati, ucapan, dan laku kita menjadi baik...
tharikat itu juga jalan kebenaran untuk membentuk hati, ucapan, dan laku kita menjadi baik... lalu pertanyaan kita apa yang membedakan keduanya??? diantara yang membedakan diantaranya adalah
  1. Ritual
  2. perjalanannya
  3. ketetapan/kepastian
ritual syariat seperti sholat wirit dsb, ritual tharikat zikir suluk/klawat dsb, kemudian perjalanan syariat hanya sebatas jasmaniyah, jika tharikat perjalanan rohaniyah yang nurani kaitanya dengan ruh kita. syariat tidak akan sampai kepada guru yang sejati atau ma'rifatullah, jika tharikat mampu menembus hijab zulmani dan sampai bertemu kepada guru sejati/Allah azawajala.syarriat balasannya menunggu hari pembalasan, jika tharikat langsung detik itu juga balasan atas perbuatan kita.

kesimpulan dari kedua kubu ini... yang masih kental syariatnya mencobalah untuk belajar tharikat agar sempurna keimanan dan ketaqwaan kita, karna dengan penggabungan keduanya kita akan mampu menembus cakrawala alam nirwana atau keabadian amin....