Translate

15 Jun 2013

4 mata pelajaran

Penggabungan 4 mata pelajaran tharikat naqsabandiyah al-khilidiyah, meliputi zikir ismu zat, zikir lataif, zikir nafi isbat, dan zikir wuquf. adapun cara melaksanakannya seperti gambar di bawah ini.

mengenai pengertian dan pemahaman tentang 4 rangkaian pelajaran di atas dapat di lihat dan di pelajari di sini